Historie berounského basketbalu 


Sport v Berouně má daleké kořeny. Již v roce 1865 zde vznikla Berounská tělocvičná jednota Sokol.
V počátcích se cvičilo na zahradě mlýna purkmistra Jana Seydla a v zimě v domě číslo 99 Jiřího Boška.
Důležitým mezníkem v historii Sokola byla výstavba tělocvičny, která byla otevřena 13. června 1925. 
Činnost Sokola se neomezovala jen na tělocvik a požárnickou práci. Velmi aktivně se zúčastňovali i veřejného života. Beroun žil tenkrát Sokolem a Sokol byl duší tohoto města. 
V rámci sjednocování tělovýchovy vznikla v Berouně v roce 1953 Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA BEROUN. Jednou ze zakládajících složek byla část členské základny TJ SOKOL a oddíly kopané, ledního hokeje, tenisu, košíkové a stolního tenisu. 
Největšího rozkvětu bylo dosaženo v 80. letech, kdy měla TJ přes 1300 členů. V rámci TJ LOKOMOTIVA BEROUN se vystřídaly i takové sporty jako box, vzpírání, šerm, házená, kuželky, sportovní střelba a hokejbal. 
Basketbal se v Berouně začal hrát již v roce 1934. Znalost této hry přinesli žáci gymnázia R.a M.Kronusovi, K.Hořčička a Fr.Kolář z letního tábora, který pořádala u Kácova nad Sázavou YMCA (studentský spolek pro výchovu mládeže), velký propagátor této hry.
První zápas byl sehrán v roce 1935 a berounští porazili Blesk Praha 14:12. Zásluhou tělocvikáře A. Nováka bylo v roce 1946 vytvořeno družstvo ještě pod Sokolem Beroun. 
Košíková si v letech 1948-49 získala takovou popularitu, že nebylo výjimkou, když byla sokolovna vyprodána i na přátelská utkání. 
V letech 1950-52 zasáhla berounskou košíkovou dočasná stagnace. Činnost se později opět začíná rozbíhat, teď již ale pod TJ LOKOMOTIVA. Základ později úspěšného družstva mužů tvořili chlapci gymnázia, z nich A.Kozel a prof. Fr. Mašek po ukončení hráčského působení pracovali v oddílu jako trenéři. 

Rok 1960-61 již přináší titul přeborníka Středočeského kraje v kategorii mužů a postup do II.ligy. Ovšem odchod některých hráčů na vojenskou základní službu způsobil sestup týmu zpět do krajského přeboru, kde družstvo hrálo čtyři roky a poté se rozpadlo. 
K dalšímu vzestupu berounské košíkové dochází po výměně činovníků v oddíle, vedení přebírá R. Kraus. Znovu založené družstvo mužů opět vyhrává. Postupně se dostává až do krajského přeboru a očekával se postup do vyšší soutěže. K tomu však nedojde vzhledem k tragické smrti kapitána družstva Pavla Kassela, což velmi ovlivnilo celý výkon družstva. 
Celé další dva roky trvá, než se družstvo mužů doplní a až po celých 14 letech, tedy v roce 1977, vyhrává Beroun titul přeborníka kraje. 
Základ družstva žen, které rovněž vroce 1960-61 vyhrálo krajský přebor a postoupilo do II.ligy, tvořily dorostenky, které před tím pětkrát získaly titul přeborníka středočeského kraje. Po třech letech z II.ligy sestoupilo. Po roce hry v krajském přeboru se družstva žen ujímá L.Slaboch a pod jeho vedením získává družstvo opět titul přeborníka Středočeského kraje a postupuje do II.ligy. V roce 1970 přestupují do Berouna zasloužilá mistryně sportu Dagmar Hubálková a mistryně sportu Jaroslava Mayerová. Obě vysoko pozvedly úroveň berounské ženské košíkové. Vedle nich vyrostla řada hráček a tak družstvo žen postupuje z II.ligy do Národní ligy žen. 

Od roku 1971 oddíl dále rozšiřuje činnost, zřizují se další celky mládeže, oddíl získává z řad rodičů další schopné činovníky, k trenérské práci jsou získáváni bývalí hráči a hráčky a pochopení hlavního výboru TJ LOKOMOTIVY vytváří pro oddíl dobré zázemí. 
V roce 1975 získává oddíl tři tituly přeborníků kraje – muži A, žákyně a minižákyně, ženy hrají Národní ligu. 
V roce  1977 získávají muži titul přeborníka kraje a postupují do II.ligy. V témže roce přestupují minižákyně do kategorie žákyň, vyhrávají bez porážky a postupují do přeboru ČSR. Toto družstvo získává řadu úspěchů na celostátních soutěžích a v roce 1978 opět vyhrává titul přeborníka kraje bez porážky. Stejným úspěchem se mohou pochlubit žáci, kteří rovněž postupují do finále přeboru ČSR. I další mládežnická družstva dosahují velmi pěkných výsledků v krajském přeboru:minižákyně 2.místo, minižáci 3.místo, ml.dorostenci 5.místo, st.dorostenky 3.místo

Činnost oddílu pokračuje s menšími či většími úspěchy do současnosti. 

Autor: Andrej Strach